Avís legal

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

Si vols participar als nostres blogs, hauràs d’acceptar aquestes regles:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. Al participar als blogs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difoses a través d’ells, garantint a FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.
En el cas de que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel•lectual o industrial, l’usuari garanteix que es el seu propietari o compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blogs.
I s’eximeix a FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

4.- FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blogs de la web conforme als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no és responsable d’allò publicat als blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web, podent modificar-ho, suspendre-ho o eliminar-ho de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de que un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il•legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, a través del correu electrònic info@humana-spain.org, indicant a la referència del assumpte “moderació de blogs”, perquè FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blogs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per l’usuari dels blogs de la web.

SEGURETAT

FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

POLÍTICA DE PRIVACITAT EN LES XARXES SOCIALS

Anuncis