Humana recull 2.000 tones de tèxtil usat a Catalunya al primer semestre de l’any

La recollida selectiva de tèxtil ha experimentat un primer semestre a l’alça. De gener a juny, els 1.400 contenidors d’Humana instal·lats a Catalunya han recollit 2.034.750 kilograms de roba i calçat usats. Aquesta quantitat representa un increment del 14.1% respecte el mateix període de l’any anterior, en què s’hi van recollir 1.783.774 kilograms.

La roba classificada a l'Ametlla del Vallès està sotmesa a un procés de qualitat.

La roba classificada a l’Ametlla del Vallès està sotmesa a un procés de qualitat.

Continua llegint

La Generalitat acredita el nostre compromís pel reciclatge

L’Agència Catalana de Residus (ACR), organisme públic que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha concedit el codi de gestor de residus a Humana. Aquesta qualificació ens converteix en l’organització social de referència a Catalunya en aquest camp, en disposar de la més gran instal·lació específica de gestió de tèxtil al territori.

La planta de l'Ametlla gestiona anualment 5.000 tones de roba i calçat usats. Foto: Juanma Peláez

La planta de l’Ametlla gestiona anualment 5.000 tones de roba i calçat usats. Foto: Juanma Peláez

L’administració considera que la roba usada és un residu i, per aquest motiu, l’entitat que els gestiona ha de complir un conjunt de requisits tant en el transport i trasllat com en el seu emmagatzematge i gestió. Aquest codi, a més, posa de manifest l’alt grau de valorització i aprofitament obtinguts: la planta va gestionar aproximadament 5.000 tones de roba i calçats el 2012, dels quals se’n va reaprofitar un 93%; només el 7% es va enviar a tractament final.

El procés per a aconseguir el codi de gestor de residus s’ha allargat un any, període durant el qual tècnics municipals i empreses externes han inspeccionat les nostres instal·lacions per a tenir-ne totes les garanties legals. “Aconseguir aquest codi confirma que estem fent les coses bé”, assegura el responsable tècnic d’Humana, David Vázquez, que afegeix: “Això pot suposar un salt qualitatiu en la mesura en què l’administració i la societat sàpiguen que tota la roba usada a Catalunya hauria de passar per una planta autoritzada. El codi també requereix un exercici de transparència perquè estem sotmesos a inspeccions periòdiques que en monitoritzen la gestió”.

La planta està instal·lada al polígon industrial Ametlla Park. Foto: Juanma Peláez

La planta està instal·lada al polígon industrial Ametlla Park. Foto: Juanma Peláez

La roba i el calçat que ja no volem fan nosa a l’armari. Això no vol dir que s’hagin de llençar a les escombraries: encara tenen valor i podem fer-ne ús. Es calcula que una persona compra aproximadament 16 kg de roba anualment. Humana gestiona el tèxtil usat i el valoritza, amb la qual cosa n’obté uns recursos que fan possible dur a terme diferents projectes i preservar el medi ambient, ja que un 60% de l’impacte negatiu en el medi ambient està vinculat a la producció i la transformació de la roba. La reutilització d’aquestes peces evita el 60% d’impactes negatius en el medi ambient.

Humana aconsegueix convertir un residu en un recurs que finança projectes socials.

Es compleixen 20 anys de la Llei de Residus

Fa 20 anys es va aprovar la Llei 6/1993 que regula els residus a Catalunya. Des d’aleshores, la recollida selectiva ha crescut significativament tot i que diversos factors (el descens del consum i els robatoris en contenidors, entre d’altres) han frenat els darrers anys que el percentatge de la selectiva continuï a l’alça. A Humana fa 26 anys que el reciclatge i la cura pel medi ambient són els nostres trets d’identitat.

Interior de la planta de classificació de l'Ametlla del Vallès.

Interior de la planta de classificació de l’Ametlla del Vallès.

Segons dades de l’Agència Catalana de Residus (ACR), fa 20 anys la recollida selectiva dels residus era de l’1,4% de tots els residus municipals i era bàsicament vidre i paper/cartró. Ara és del 39% i compren altres fraccions com orgànica, envasos lleugers, aparells elèctrics i electrònics, olis vegetals, el tèxtil, la ferralla i fustes, entre altres.

Al 1993, la recollida selectiva del paper/cartró era d’11.811 tones i la del vidre, de 27.937. Actualment és de 318.000 i de 169.116 tones, respectivament. Amés, la gestió dels residus municipals només estava controlada en el 50% dels municipis catalans. Ara és al 100% del territori.

Des de l’inici de la seva activitat a Espanya, al 1987, l’objectiu d’Humana ha estat gestionar de manera eficaç les donacions de roba usada.Per aquest motiu, la Fundació promou el compromís amb la sostenibilitat i el respecte mediambiental. Aquest compromís permet reduir el volum de roba usada que va a parar als abocadors.

El reciclatge tèxtil contribueix a la protecció del medi ambient en reduir en part el volum de residus generats, donant una segona via a una roba que d’una altra manera aniria a parar a l’abocador. Amb la reutilització de la roba i el calçat s’aconsegueix, igualment, disminuir el consum de recursos naturals com l’aigua o combustibles fòssils, així com de fertilitzants i pesticides que s’utilitzen en la fabricació de matèries primeres per a la indústria tèxtils.

A més, amb la reutilització o reciclatge del tèxtil es disminueix les emissions de CO2. Gràcies a la tasca d’Humana, de fet, es redueix el volum de roba usada que aniria a l’abocador, se’n reutilitza la major part de la rebutjada i es facilita el reciclatge tèxtil de peces en mal estat que pot ser transformada en altres productes.

Les peces que recollim són tractades a les nostres plantes de classificació:

  • Un 12% de la roba classificada es destina a les 29 botigues de segona mà que Humana té a Espanya.
  • Un 48% de les peces classificades s’envia a l’Àfrica per a ser venudes a preus baixos a comerciants locals, amb l’objectiu de satisfer la demanda d’aquests països, a més d’impulsar l’activitat econòmica local i generar recursos per al desenvolupament.
  • Al voltant d’un 32% de la roba es troba en un estat que no permet la seva reutilització, raó per la qual es ven a empreses de reciclatge tèxtil.
  • Un 8% es destina als centres de tractament de residus: són peces que no es poden reutilitzar ni reciclar a causa del seu estat.