El tercer sector genera riquesa i crea ocupació

El tercer sector i l’economia social tenen capacitat per generar riquesa i crear ocupació, afavoreixen la cohesió social i la qualitat de l’ocupació i tenen una potencialitat a la qual que els poders públics haurien de donar suport de manera decidida. Aquesta és una de les conclusions de la jornada “El tercer sector i l’economia social. Aportacions a la cohesió social en temps de crisi”, organitzada pel Consell Econòmic i Social de Barcelona al Museu d’Història de Barcelona.

Benvinguda i presentació de l'Informe

D’esquerra a dreta, la consellera de Benestar i Família, Neus Munté; l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el president en funcions del CESB, Vicenç Tarrats.

L’activitat d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo, Organització No Governamental per al Desenvolupament (ONGD), s’emmarca en el tercer sector i l’economia social. Aquestes són les característiques bàsiques de les organitzacions del tercer sector:

 •  Davant del sector privat i del sector públic, apareix un sector format per organitzacions de caràcter privat però amb interès col·lectiu: el tercer sector.
 • Estan constituïdes com a associacions, fundacions, entitats religioses, cooperatives d’iniciativa social o bé empreses d’inserció.
 • Sense finalitat de lucre, reinverteixen els seus beneficis en l’activitat social que desenvolupen.
 • Les finalitats estan vinculades a la millora de l’entorn social i es poden trobar organitzacions del tercer sector en camps molt variats, com per exemple: medi ambient, activitats socials, lluita contra la pobresa i l’exclusió, cooperació internacional, cultura, lleure i joventut…
 • La seva missió o activitat principal està orientada a la inclusió social de col·lectius vulnerables.
 • Desenvolupen una acció social seguint principis de proximitat al territori o l’entorn.

La presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, Àngels Guiteras, va destacar algunes dades que defineixen al sector, extretes del llibre “L’economia social i el tercer sector: una aproximació al seu impacte en l’ocupació i l’economia”:

 •  7.500 entitats a Catalunya (dades de 2010)
 • Donen feina a 100.000 persones
 • A més hi col·laboren 250.000 voluntaris
 • Presten serveis a 1.700.000 persones
 • El 23,6% de la població va participar en algun moment en alguna activitat del tercer sector

Guiteras va insistir en què “el tret diferencial de les organitzacions del tercer sector és que no repartim beneficis. Hi ha d’haver-hi i quan hi ha es destinen a la finalitat de l’entitat. És necessari ser rendibles, sabem que amb els fons públics no n’hi ha prou, cal fer mes coses i fer-les de forma diferent”. I va afegir: “L’economia social o bé no és lucrativa o bé aporta uns valors que estan completament allunyats del lucre i del benefici econòmic immediat”.

També va assenyalar que “el tercer sector és clau per afrontar la crisi perquè aportem valors socials que donen resposta a la crisi moral i de valors que provoca la crisi econòmica”. “Ens cal un tercer sector fort i plural. Els nostres àmbits d’actuació són clarament de desenvolupament econòmic i social, d’ajuda a les persones més febles”.

Per a la presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, els reptes que han d’afrontar les entitats són:

 • Mostrar la bona gestió que fan
 • Superar la fragilitat financera (“estem molt afectats per l’endarreriment de les ajudes públiques”)
 • La concreció de clàusules socials i ètiques per a posar en valor les aportacions del tercer sector
 • Impulsar l’economia en escala i fer treball en xarxa
 • Foment de l’economia social i no lucrativa per part de les administracions
 • Reconeixement del tercer sector com un actor més a la societat, com ho són les patronals, sindicats…
 • Avançar en la coordinació d’entitats del tercer sector per enfortir el model econòmic propi del tercer sector.

Economia social: les entitats que tenen ànima

HUMANA TERCER SECTOR COOPERACION“Les entitats que pertanyen a l’economia social són entitats amb ànima. Tenen valors i principis. I fan una gestió transparent dels resultats que obtenen”. Així ho va afirmar el president de la Confederació Empresarial Espanyola d’Economia Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, durant la jornada “El tercer sector i l’economia social. Aportacions a la cohesió social en temps de crisi”, organitzada pel Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) al Museu d’Història de la capital catalana.

A Espanya, l’economia social està regulada per la Llei 5/2011, que la defineix com “el conjunt de les activitats econòmiques i empresarials que en l’àmbit privat porten a terme les entitats que persegueixen l’interès col·lectiu dels seus integrants, sigui l’interès general econòmic o social, o tots dos”.

HUMANA EPF NHAMATANDA

Humana Fundación Pueblo para Pueblo emmarca la seva activitat en l’àmbit de l’economia social. Les característiques de les entitats d’economia social són:

 • Primacia de les persones i del fi social sobre el capital, que es concreta en gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa.
 • Promoció de la solidaritat interna i amb la societat que afavoreixi el compromís amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la cohesió social, la inserció de persones en risc d’exclusió social, la generació de feina estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i la sostenibilitat.

“Volem ser competitius i guanyar diners”, afirma Pedreño, “el que ens diferencia és el que fem amb els beneficis: cada entitat decideix quina part se’n distribueix a una finalitat social”. “En l’actualitat, són els rendiments no financers els que ens donen més valor”, va afegir i va insistir en que des de l’economia social “promovem la solidaritat i procurem tenir independència dels sectors públics”.

HUMANA EQUIPO TERCER SECTOR

Per a constatar els efectes de l’economia social i del tercer sector en termes en l’ocupació, el llibre “L’economia social i el tercer sector: una aproximació al seu impacte en l’ocupació i l’economia”, editat pel CESB, en cita els següents:

 • Són de gran importància a l’hora de crear més ocupació en col·lectius amb dificultats d’accés al mercat de treball.
 • El 73% de les persones que hi treballen són dones i el 26% del total no tenen estudis o estudis primaris, gairebé nou punts per sobre de la mitjana (Font: Ocupació del tercer sector a Catalunya, dades de 2008).
 • Presenten més estabilitat en l’ocupació, menys ús de la jornada parcial i unes diferències salarials més reduïdes entre les diferents categories de treballadors.
 • El sector té un grau elevat d’especialització en serveis socials i educatius.
 • Les entitats de l’economia social tenen una presència més gran en activitats de serveis que es consideren socialment necessaris i que estan vinculats al concepte de desenvolupament humà sostenible.